Klocki LEGO Star Wars - Porg 75230

LEGO Star Wars - Porg 75230

Rok: 2018, Ilość elementów: 811

Klocki LEGO Star Wars - X-wing Starfighter 75218

LEGO Star Wars - X-wing Starfighter 75218

Rok: 2018, Ilość elementów: 731

Klocki LEGO Star Wars - Sandcrawler 75220

LEGO Star Wars - Sandcrawler 75220

Rok: 2018, Ilość elementów: 1239

Klocki LEGO Star Wars - BB-8 40288

LEGO Star Wars - BB-8 40288

Rok: 2018, Ilość elementów: 48

Klocki LEGO Star Wars - Y-wing Starfighter 75181

LEGO Star Wars - Y-wing Starfighter 75181

Rok: 2018, Ilość elementów: 1967