Klocki LEGO Serious Play - Connections Kit 2000431

Connections Kit 2000431

Rok: 2013, Ilość elementów: 2455

Klocki LEGO Serious Play - Starter Kit 2000414

Starter Kit 2000414

Rok: 2010, Ilość elementów: 219

Klocki LEGO Serious Play - Window Exploration Bag 2000409

Window Exploration Bag 2000409

Rok: 2010, Ilość elementów: 4900