Klocki LEGO Ninjago - Skybound Plane 30421

LEGO Ninjago - Skybound Plane 30421

Rok: 2016, Ilość elementów: 30

Klocki LEGO Ninjago - Mini smok Kai'a 30422

LEGO Ninjago - Mini smok Kai'a 30422

Rok: 2016, Ilość elementów: 39

Klocki LEGO Ninjago - Bytar 9556

LEGO Ninjago - Bytar 9556

Rok: 2012, Ilość elementów: 25

Klocki LEGO Ninjago - Kendo Cole 9551

LEGO Ninjago - Kendo Cole 9551

Rok: 2012, Ilość elementów: 28

Klocki LEGO Ninjago - Lizaru 9557

LEGO Ninjago - Lizaru 9557

Rok: 2012, Ilość elementów: 17