LEGO Nexo Knights 70317 - Fortrex

LEGO Nexo Knights 70330 - Clay

LEGO Nexo Knights 70335 - Lavaria

LEGO Nexo Knights 70332 - Aaron

LEGO Nexo Knights 70333 - Robin

LEGO Nexo Knights 70331 - Macy