LEGO Nexo Knights 70317 - Fortrex

LEGO Nexo Knights 70330 - Clay

LEGO Nexo Knights 70311 - Katapulta Chaosu

LEGO Nexo Knights 70335 - Lavaria

LEGO Nexo Knights 70332 - Aaron

LEGO Nexo Knights 70315 - Pojazd Claya

LEGO Nexo Knights 70333 - Robin

LEGO Nexo Knights 70334 - Władca Bestii

LEGO Nexo Knights 70316 - Pojazd Zła Jestro

LEGO Nexo Knights 70331 - Macy