LEGO Nexo Knights - Fortrex 70317

LEGO Nexo Knights - Clay 70330

LEGO Nexo Knights - Lavaria 70335

LEGO Nexo Knights - Aaron 70332

LEGO Nexo Knights - Robin 70333

LEGO Nexo Knights - Macy 70331