Klocki LEGO Nexo Knights - Clay 70330

LEGO Nexo Knights - Clay 70330

Rok: 2016, Ilość elementów: 72

Klocki LEGO Nexo Knights - Lavaria 70335

LEGO Nexo Knights - Lavaria 70335

Rok: 2016, Ilość elementów: 69

Klocki LEGO Nexo Knights - Aaron 70332

LEGO Nexo Knights - Aaron 70332

Rok: 2016, Ilość elementów: 82

Klocki LEGO Nexo Knights - Pojazd Claya 70315

LEGO Nexo Knights - Pojazd Claya 70315

Rok: 2016, Ilość elementów: 367

Klocki LEGO Nexo Knights - Robin 70333

LEGO Nexo Knights - Robin 70333

Rok: 2016, Ilość elementów: 75

Klocki LEGO Nexo Knights - Władca Bestii 70334

LEGO Nexo Knights - Władca Bestii 70334

Rok: 2016, Ilość elementów: 65

Klocki LEGO Nexo Knights - Macy 70331

LEGO Nexo Knights - Macy 70331

Rok: 2016, Ilość elementów: 101