Klocki LEGO Nexo Knights - Axl 70336

LEGO Nexo Knights - Axl 70336

Rok: 2016, Ilość elementów: 69

Klocki LEGO Nexo Knights - Maczuga Macy 853503

LEGO Nexo Knights - Maczuga Macy 853503

Rok: 2016, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Nexo Knights - Królewski Mech 70327

LEGO Nexo Knights - Królewski Mech 70327

Rok: 2016, Ilość elementów: 375

Klocki LEGO Nexo Knights - Fortrex 70317

LEGO Nexo Knights - Fortrex 70317

Rok: 2016, Ilość elementów: 1140

Klocki LEGO Nexo Knights - Clay 70330

LEGO Nexo Knights - Clay 70330

Rok: 2016, Ilość elementów: 72