Klocki LEGO Nexo Knights - Zamek Knighton 70357

Zamek Knighton 70357

Rok: 2017, Ilość elementów: 1426

Klocki LEGO Nexo Knights - Fortrex 70317

Fortrex 70317

Rok: 2016, Ilość elementów: 1140

Klocki LEGO Nexo Knights - Wulkaniczna kryjówka Jestro 70323

Wulkaniczna kryjówka Jestro 70323

Rok: 2016, Ilość elementów: 1186

Klocki LEGO Nexo Knights - Niszczycielski Kamienny  Kolos 70356

Niszczycielski Kamienny Kolos 70356

Rok: 2017, Ilość elementów: 785

Klocki LEGO Nexo Knights - Ekstremalny niszczyciel Jestro 70352

Ekstremalny niszczyciel Jestro 70352

Rok: 2017, Ilość elementów: 840

Klocki LEGO Nexo Knights - Arsenał Axla 72006

Arsenał Axla 72006

Rok: 2018, Ilość elementów: 604

Klocki LEGO Nexo Knights - Mech czarnego rycerza 70326

Mech czarnego rycerza 70326

Rok: 2016, Ilość elementów: 530

Klocki LEGO Nexo Knights - Pojazd Axla 70322

Pojazd Axla 70322

Rok: 2016, Ilość elementów: 670

Klocki LEGO Nexo Knights - Pojazd Zła Jestro 70316

Pojazd Zła Jestro 70316

Rok: 2016, Ilość elementów: 658

Klocki LEGO Nexo Knights - Wspinacz Aarona 70355

Wspinacz Aarona 70355

Rok: 2017, Ilość elementów: 598

Klocki LEGO Nexo Knights - Pojazd Claya 70315

Pojazd Claya 70315

Rok: 2016, Ilość elementów: 367

Klocki LEGO Nexo Knights - Blasterowy myśliwiec Clay'a 70351

Blasterowy myśliwiec Clay'a 70351

Rok: 2017, Ilość elementów: 523

Klocki LEGO Nexo Knights - X-bow Aarona 72005

X-bow Aarona 72005

Rok: 2018, Ilość elementów: 569

Klocki LEGO Nexo Knights - Kamienny niszczyciel Aarona 70358

Kamienny niszczyciel Aarona 70358

Rok: 2017, Ilość elementów: 251