Klocki LEGO Nexo Knights - Zamek Knighton 70357

LEGO Nexo Knights - Zamek Knighton 70357

Rok: 2017, Ilość elementów: 1426

Klocki LEGO Nexo Knights - Fortrex 70317

LEGO Nexo Knights - Fortrex 70317

Rok: 2016, Ilość elementów: 1140

Klocki LEGO Nexo Knights - Arsenał Axla 72006

LEGO Nexo Knights - Arsenał Axla 72006

Rok: 2018, Ilość elementów: 604

Klocki LEGO Nexo Knights - Pojazd Axla 70322

LEGO Nexo Knights - Pojazd Axla 70322

Rok: 2016, Ilość elementów: 670

Klocki LEGO Nexo Knights - Wspinacz Aarona 70355

LEGO Nexo Knights - Wspinacz Aarona 70355

Rok: 2017, Ilość elementów: 598