LEGO Nexo Knights 70357 - Zamek Knighton

LEGO Nexo Knights 70317 - Fortrex

LEGO Nexo Knights 70315 - Pojazd Claya

LEGO Nexo Knights 72006 - Arsenał Axla

LEGO Nexo Knights 70364 - Zbroja Aarona

LEGO Nexo Knights 70316 - Pojazd Zła Jestro

LEGO Nexo Knights 70355 - Wspinacz Aarona

LEGO Nexo Knights 70365 - Zbroja Axla

LEGO Nexo Knights 70322 - Pojazd Axla