LEGO Nexo Knights 70357 - Zamek Knighton

LEGO Nexo Knights 70323 - Wulkaniczna kryjówka Jestro

LEGO Nexo Knights 70352 - Ekstremalny niszczyciel Jestro

LEGO Nexo Knights 70317 - Fortrex

LEGO Nexo Knights 70355 - Wspinacz Aarona

LEGO Nexo Knights 70356 - Niszczycielski Kamienny Kolos

LEGO Nexo Knights 70315 - Pojazd Claya

LEGO Nexo Knights 72006 - Arsenał Axla

LEGO Nexo Knights 72005 - X-bow Aarona

LEGO Nexo Knights 70354 - Rozbijacz Axla

LEGO Nexo Knights 70326 - Mech czarnego rycerza

LEGO Nexo Knights 70322 - Pojazd Axla

LEGO Nexo Knights 853676 - Zestaw akcesoriów