LEGO Nexo Knights 30376 - Knighton Rider

LEGO Nexo Knights 30374 - The Lava Slinger

LEGO Nexo Knights 70363 - Zbroja Macy

LEGO Nexo Knights 70364 - Zbroja Aarona

LEGO Nexo Knights 70365 - Zbroja Axla

LEGO Nexo Knights 70366 - Zbroja Lance'a

LEGO Nexo Knights 70362 - Zbroja Claya

LEGO Nexo Knights 5004390 - King's Guard Box

LEGO Nexo Knights 30371 - Knight's Cycle

LEGO Nexo Knights 70338 - General Magmar

LEGO Nexo Knights 70339 - Flama

LEGO Nexo Knights 70337 - Lance