Klocki LEGO Nexo Knights - Maczuga Macy 853503

LEGO Nexo Knights - Maczuga Macy 853503

Rok: 2016, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Nexo Knights - Zbroja Aarona 70364

LEGO Nexo Knights - Zbroja Aarona 70364

Rok: 2017, Ilość elementów: 80

Klocki LEGO Nexo Knights - Zbroja Claya 70362

LEGO Nexo Knights - Zbroja Claya 70362

Rok: 2017, Ilość elementów: 79

Klocki LEGO Nexo Knights - Zbroja Lance'a 70366

LEGO Nexo Knights - Zbroja Lance'a 70366

Rok: 2017, Ilość elementów: 83

Klocki LEGO Nexo Knights - Zbroja Axla 70365

LEGO Nexo Knights - Zbroja Axla 70365

Rok: 2017, Ilość elementów: 88