Klocki LEGO Minecraft - Przygoda na skale macierzystej 21147

Przygoda na skale macierzystej 21147

Rok: 2018, Ilość elementów: 644

Klocki LEGO Minecraft - Czaszkowa arena 21145

Czaszkowa arena 21145

Rok: 2018, Ilość elementów: 198

Klocki LEGO Minecraft - Wiejska chatka 21144

Wiejska chatka 21144

Rok: 2018, Ilość elementów: 549

Klocki LEGO Minecraft - Portal do Netheru 21143

Portal do Netheru 21143

Rok: 2018, Ilość elementów: 470

Klocki LEGO Minecraft - Igloo niedźwiedzia polarnego 21142

Igloo niedźwiedzia polarnego 21142

Rok: 2018, Ilość elementów: 278

Klocki LEGO Minecraft - Jaskinia zombie 21141

Jaskinia zombie 21141

Rok: 2018, Ilość elementów: 241

Klocki LEGO Minecraft - Kurnik 21140

Kurnik 21140

Rok: 2018, Ilość elementów: 198

Klocki LEGO Minecraft - Walka w Netherze 21139

Walka w Netherze 21139

Rok: 2018, Ilość elementów: 84

Klocki LEGO Minecraft - Farma arbuzów 21138

Farma arbuzów 21138

Rok: 2018, Ilość elementów: 69

Klocki LEGO Minecraft - Kreatywny warsztat 2.0 21135

Kreatywny warsztat 2.0 21135

Rok: 2017, Ilość elementów: 717

Klocki LEGO Minecraft - Oceaniczny monument 21136

Oceaniczny monument 21136

Rok: 2017, Ilość elementów: 1122

Klocki LEGO Minecraft - Górska jaskinia 21137

Górska jaskinia 21137

Rok: 2017, Ilość elementów: 2863

Klocki LEGO Minecraft - Linia kolejowa w Netherze 21130

Linia kolejowa w Netherze 21130

Rok: 2017, Ilość elementów: 387

Klocki LEGO Minecraft - Grzybowa wyspa 21129

Grzybowa wyspa 21129

Rok: 2017, Ilość elementów: 247

Klocki LEGO Minecraft - Świątynia w dżungli 21132

Świątynia w dżungli 21132

Rok: 2017, Ilość elementów: 598