Klocki LEGO Mindstorms - Zasilacz 10V 45517

LEGO Mindstorms - Zasilacz 10V 45517

Rok: 2015, Ilość elementów: 1

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 Cable Pack 45514

LEGO Mindstorms - EV3 Cable Pack 45514

Rok: 2013, Ilość elementów: 7

Klocki LEGO Mindstorms - EV3 31313

LEGO Mindstorms - EV3 31313

Rok: 2013, Ilość elementów: 601

Klocki LEGO Mindstorms - Czujnik Kompas 10285

LEGO Mindstorms - Czujnik Kompas 10285

Rok: 2011, Ilość elementów: 1