Klocki LEGO Hobbit - Samotna Góra 79018

LEGO Hobbit - Samotna Góra 79018

Rok: 2014, Ilość elementów: 866

Klocki LEGO Hobbit - Bitwa Pięciu Armii 79017

LEGO Hobbit - Bitwa Pięciu Armii 79017

Rok: 2014, Ilość elementów: 472

Klocki LEGO Hobbit - Zasadzka w Dol Guldur 79011

LEGO Hobbit - Zasadzka w Dol Guldur 79011

Rok: 2013, Ilość elementów: 217

Klocki LEGO Hobbit - Bitwa w Dol Guldur 79014

LEGO Hobbit - Bitwa w Dol Guldur 79014

Rok: 2013, Ilość elementów: 797

Klocki LEGO Hobbit - Barrel Escape 79004

LEGO Hobbit - Barrel Escape 79004

Rok: 2012, Ilość elementów: 334

Klocki LEGO Hobbit - Atak wargów 79002

LEGO Hobbit - Atak wargów 79002

Rok: 2012, Ilość elementów: 400

Klocki LEGO Hobbit - Zagadki pierścienia 79000

LEGO Hobbit - Zagadki pierścienia 79000

Rok: 2012, Ilość elementów: 105