LEGO Hero Factory 44025 - Maszyna z Wiertłem Bulka

LEGO Hero Factory 44027 - Skacząca Maszyna Breez

LEGO Hero Factory 44024 - TUNNELER Beast vs. SURGE

LEGO Hero Factory 44023 - Rocka Crawler

LEGO Hero Factory 44028 - Maszyna bojowa Surga i Rocka

LEGO Hero Factory 44016 - Bestia Jaw kontra Stormer

LEGO Hero Factory 44015 - Łazik Evo

LEGO Hero Factory 44017 - Stormer Freeze Machine Hero

LEGO Hero Factory 44022 - Evo XL Machine

LEGO Hero Factory 44021 - Bestia Splitter kontra Furno i Evo

LEGO Hero Factory 44020 - FLYER Beast vs. BREEZ