Klocki LEGO Harry Potter - Zamek Hogwart 71043

LEGO Harry Potter - Zamek Hogwart 71043

Rok: 2018, Ilość elementów: 6020

Klocki LEGO Harry Potter - Mecz quidditcha 75956

LEGO Harry Potter - Mecz quidditcha 75956

Rok: 2018, Ilość elementów: 500

Klocki LEGO Harry Potter - Nora 4840

LEGO Harry Potter - Nora 4840

Rok: 2010, Ilość elementów: 568

Klocki LEGO Harry Potter - Chata Hagrida 4738

LEGO Harry Potter - Chata Hagrida 4738

Rok: 2010, Ilość elementów: 442