Klocki LEGO Elves - Magiczny zamek Ragany 41180

LEGO Elves - Magiczny zamek Ragany 41180

Rok: 2016, Ilość elementów: 1014

Klocki LEGO Elves - Sekretne targowisko 41176

LEGO Elves - Sekretne targowisko 41176

Rok: 2016, Ilość elementów: 691

Klocki LEGO Elves - Wieża Noctury 41194

LEGO Elves - Wieża Noctury 41194

Rok: 2018, Ilość elementów: 646

Klocki LEGO Elves - Jaskinia Smoka Ognia 41175

LEGO Elves - Jaskinia Smoka Ognia 41175

Rok: 2016, Ilość elementów: 441