Klocki LEGO Education - SOFT Starter Set 45003

LEGO Education - SOFT Starter Set 45003

Rok: 2013, Ilość elementów: 84

Klocki LEGO Education - STEAM Park 45024

LEGO Education - STEAM Park 45024

Rok: 2017, Ilość elementów: 295

Klocki LEGO Education - Duża Farma 45007

LEGO Education - Duża Farma 45007

Rok: 2014, Ilość elementów: 154

Klocki LEGO Education - WeDo 2.0 Core Set 45300

LEGO Education - WeDo 2.0 Core Set 45300

Rok: 2016, Ilość elementów: 280

Klocki LEGO Education - Space and Airport Set 9335

LEGO Education - Space and Airport Set 9335

Rok: 2010, Ilość elementów: 1176

Klocki LEGO Education - Vehicles Set 9333

LEGO Education - Vehicles Set 9333

Rok: 2010, Ilość elementów: 934

Klocki LEGO Education - Cafe+ 45004

LEGO Education - Cafe+ 45004

Rok: 2014, Ilość elementów: 131