Klocki LEGO Education - SOFT Starter Set 45003

LEGO Education - SOFT Starter Set 45003

Rok: 2013, Ilość elementów: 84

Klocki LEGO Education - World People Set 9222

LEGO Education - World People Set 9222

Rok: 2017, Ilość elementów: 16

Klocki LEGO Education - Multi Vehicles 45006

LEGO Education - Multi Vehicles 45006

Rok: 2014, Ilość elementów: 32

Klocki LEGO Education - Duża Farma 45007

LEGO Education - Duża Farma 45007

Rok: 2014, Ilość elementów: 154

Klocki LEGO Education - Cafe+ 45004

LEGO Education - Cafe+ 45004

Rok: 2014, Ilość elementów: 131

Klocki LEGO Education - Wild Animals Set 45012

LEGO Education - Wild Animals Set 45012

Rok: 2016, Ilość elementów: 104