LEGO Creator Expert 10270 - Księgarnia

LEGO Creator Expert 10267 - Chatka z piernika

LEGO Creator Expert 10265 - Ford Mustang

LEGO Creator Expert 10264 - Warsztat na rogu

LEGO Creator Expert 10261 - Kolejka górska

LEGO Creator Expert 10256 - Tadż Mahal

LEGO Creator Expert 10258 - Londyński autobus