LEGO Bionicle - Kirop 8949

LEGO Bionicle - Gavla 8948

LEGO Bionicle - Solek 8945

LEGO Bionicle - Tanma 8944

LEGO Bionicle - Raanu 8973

LEGO Bionicle - Metus 8976

LEGO Bionicle - Berix 8975

LEGO Bionicle - Zesk 8977

LEGO Bionicle - Tahu 7116