LEGO Bionicle 8949 - Kirop

LEGO Bionicle 8948 - Gavla

LEGO Bionicle 8945 - Solek

LEGO Bionicle 8944 - Tanma

LEGO Bionicle 8973 - Raanu

LEGO Bionicle 8976 - Metus

LEGO Bionicle 8975 - Berix

LEGO Bionicle 8977 - Zesk

LEGO Bionicle 7116 - Tahu