LEGO Bionicle - Raanu 8973

LEGO Bionicle - Obrońca Lodu 70782

LEGO Bionicle - Vastus 8986

LEGO Bionicle - Rozcinacz 70792

LEGO Bionicle - Obrońca Wody 70780