LEGO Ben 10 8411 - Chromastone

LEGO Ben 10 8518 - Jet Ray

LEGO Ben 10 8519 - Big Chill

LEGO Ben 10 8409 - Spidermonkey