LEGO Ben 10 8518 - Jet Ray

LEGO Ben 10 8411 - Chromastone