LEGO Power Functions 8870 - Lampka

LEGO Racers 8119 - Thunder Racer

LEGO Gry 3837 - Monster 4

LEGO Racers 8121 - Track Marshal

LEGO Gry 3836 - Magikus

LEGO Gry 3838 - Lava Dragon