LEGO Ninjago - Dieselnauta 70654

LEGO Ninjago - Tytanowy smok 70748

LEGO Ninjago - Kuźnia 2508

LEGO Ninjago - Smok mistrza Wu 70734

LEGO Ninjago - Łazik 1 Jaya 70731