LEGO Ninjago - Krazi 2116

LEGO Ninjago - Chopov 2114

LEGO Ninjago - Zane 2113

LEGO Ninjago - Cole 2112

LEGO Ninjago - Sensei Wu 2255

LEGO Ninjago - Mini smok Kai'a 30422

LEGO Ninjago - Skybound Plane 30421

LEGO Ninjago - Mezmo 9555

LEGO Ninjago - Lasha 9562