LEGO Ninjago 2260 - Atak Smoka Lodu

LEGO Ninjago 2116 - Krazi

LEGO Ninjago 2114 - Chopov

LEGO Ninjago 9571 - Fangdam

LEGO Ninjago 2255 - Sensei Wu

LEGO Ninjago 9567 - Fang-Suei

LEGO Ninjago 9552 - Lloyd Garmadon