LEGO Ninjago 70726 - Destructoid

LEGO Ninjago 70654 - Dieselnauta

LEGO Ninjago 30547 - Dragon Hunter

LEGO Ninjago 70754 - ElectroMech

LEGO Ninjago 9571 - Fangdam

LEGO Ninjago 9567 - Fang-Suei

LEGO Ninjago 70653 - Firstbourne

LEGO Ninjago 70504 - Garmatron