LEGO Ninjago 9456 - Wirująca Walka

LEGO Ninjago 70727 - Ninjaścigacz

LEGO Ninjago 70504 - Garmatron

LEGO Ninjago 2508 - Kuźnia

LEGO Ninjago 70754 - ElectroMech

LEGO Ninjago 30534 - Ninja Workout