LEGO Bionicle 8689 - Toa Tahu

LEGO Bionicle 8685 - Toa Kopaka

LEGO Racers 8155 - Ferrari F1 Pit

LEGO Exo-Force 8115 - Dark Panther

LEGO Racers 8494 - Ring of Fire

LEGO Racers 8153 - Ferrari F1 Truck