LEGO Ninjago 70621 - Atak Cynobru

LEGO Ninjago 70599 - Smok Cole'a

LEGO Ninjago 30534 - Ninja Workout

LEGO Ninjago 2507 - Świątynia ognia

LEGO Ninjago 70724 - NinjaCopter