LEGO Ninjago 9556 - Bytar

LEGO Ninjago 9553 - Jay ZX

LEGO Ninjago 9552 - Lloyd Garmadon

LEGO Ninjago 9442 - Burzowy myśliwiec Jaya

LEGO Ninjago 9555 - Mezmo

LEGO Ninjago 9562 - Lasha