LEGO Ninjago 9456 - Wirująca Walka

LEGO Ninjago 70749 - Wężowe wrota

LEGO Ninjago 70679 - Ultrasmok

LEGO Ninjago 70748 - Tytanowy smok

LEGO Ninjago 70658 - Tytan Oni

LEGO Ninjago 2263 - Turboniszczarka

LEGO Ninjago 30532 - TURBO