LEGO Toy Story 7591 - Zbuduj Zurga

LEGO Nexo Knights 70363 - Zbroja Macy

LEGO Nexo Knights 70366 - Zbroja Lance'a

LEGO Nexo Knights 70362 - Zbroja Claya

LEGO Nexo Knights 70365 - Zbroja Axla

LEGO Nexo Knights 70364 - Zbroja Aarona

LEGO Mindstorms 45517 - Zasilacz 10V

LEGO Hobbit 79011 - Zasadzka w Dol Guldur

LEGO The LEGO Movie 2 30460 - Zasadzka Rexa

LEGO Elves 41182 - Zasadzka na Sophie Jones