LEGO Jurassic World 75926 - Pościg za pteranodonem

LEGO Jurassic World 75928 - Pościg za śmigłowcem

LEGO Jurassic World 75917 - Szaleństwo raptora

LEGO Jurassic World 75933 - Transport tyranozaura

LEGO Jurassic World 75918 - Tropiciel tyranozaura

LEGO Jurassic World 75929 - Ucieczka przed karnotaurem

LEGO Jurassic World 75916 - Zasadzka dilofozaura