LEGO Ninjago 70621 - Atak Cynobru

LEGO Ninjago 70755 - Ścigacz

LEGO Ninjago 30534 - Ninja Workout

LEGO Ninjago 2507 - Świątynia ognia

LEGO Ninjago 70724 - NinjaCopter