LEGO BrickHeadz 41602 - Rey

LEGO City 60180 - Monster truck

LEGO Ninjago Movie 70611 - Nartnik

LEGO BrickHeadz 41595 - Bella