LEGO Spybotics 3806 - Gigamesh G60

LEGO Technic 8451 - Wywrotka

LEGO Technic 8441 - Podnośnik