Klocki LEGO Star Wars - Sebulbas Podracer & Tatooine 9675

Sebulbas Podracer & Tatooine 9675

Rok: 2012, Ilość elementów: 80

Klocki LEGO Star Wars - Tie Interceptor & Death Star 9676

Tie Interceptor & Death Star 9676

Rok: 2012, Ilość elementów: 65

Klocki LEGO Star Wars - X-Wing Starfighter & Yavin4 9677

X-Wing Starfighter & Yavin4 9677

Rok: 2012, Ilość elementów: 77

Klocki LEGO Star Wars - Pancernik Malevolence 9515

Pancernik Malevolence 9515

Rok: 2012, Ilość elementów: 1092

Klocki LEGO Star Wars - Droid Escape 9490

Droid Escape 9490

Rok: 2012, Ilość elementów: 137

Klocki LEGO Star Wars - Sith Fury Class Interceptor 9500

Sith Fury Class Interceptor 9500

Rok: 2012, Ilość elementów: 741

Klocki LEGO Star Wars - Twin-pod Cloud Car & Bespin 9678

Twin-pod Cloud Car & Bespin 9678

Rok: 2012, Ilość elementów: 78

Klocki LEGO Star Wars - X-wing Starfigther 9493

X-wing Starfigther 9493

Rok: 2012, Ilość elementów: 560

Klocki LEGO Star Wars - Łódź podwodna - Gungan Sub 9499

Łódź podwodna - Gungan Sub 9499

Rok: 2012, Ilość elementów: 465

Klocki LEGO Star Wars - Jabba's Palace 9516

Jabba's Palace 9516

Rok: 2012, Ilość elementów: 717

Klocki LEGO Star Wars - Tie Fighter 9492

Tie Fighter 9492

Rok: 2012, Ilość elementów: 413

Klocki LEGO Star Wars - Gwiezdny myśliwiec Jedi Starfighter 9498

Gwiezdny myśliwiec Jedi Starfighter 9498

Rok: 2012, Ilość elementów: 244

Klocki LEGO Star Wars - Geonosian Cannon 9491

Geonosian Cannon 9491

Rok: 2012, Ilość elementów: 132

Klocki LEGO Star Wars - Republic Frigate 7964

Republic Frigate 7964

Rok: 2011, Ilość elementów: 1015