Klocki LEGO Jurassic World

Klocki LEGO Jurassic World - Pojmanie pteranodona 75915

Pojmanie pteranodona 75915

Rok: 2015, Ilość elementów: 174

Klocki LEGO Jurassic World - Szaleństwo raptora  75917

Szaleństwo raptora 75917

Rok: 2015, Ilość elementów: 324

Klocki LEGO Jurassic World - Tropiciel tyranozaura 75918

Tropiciel tyranozaura 75918

Rok: 2015, Ilość elementów: 520

Klocki LEGO Jurassic World - Indominus Rex na wolności 75919

Indominus Rex na wolności 75919

Rok: 2015, Ilość elementów: 1156

Klocki LEGO Jurassic World - Dino Trap 30320

Dino Trap 30320

Rok: 2015, Ilość elementów: 29

Klocki LEGO Jurassic World - Zasadzka dilofozaura  75916

Zasadzka dilofozaura 75916

Rok: 2015, Ilość elementów: 248