Klocki LEGO Architecture - Sydney 21032

Sydney 21032

Rok: 2017, Ilość elementów: 361

Klocki LEGO Architecture - Wenecja 21026

Wenecja 21026

Rok: 2016, Ilość elementów: 212

Klocki LEGO Architecture - Łuk Tryumfalny 21036

Łuk Tryumfalny 21036

Rok: 2017, Ilość elementów: 386

Klocki LEGO Architecture - Wieża Eiffla 21019

Wieża Eiffla 21019

Rok: 2014, Ilość elementów: 321

Klocki LEGO Architecture - Berlin 21027

Berlin 21027

Rok: 2016, Ilość elementów: 289

Klocki LEGO Architecture - Memoriał Lincolna 21022

Memoriał Lincolna 21022

Rok: 2015, Ilość elementów: 274

Klocki LEGO Architecture - Londyn 21034

Londyn 21034

Rok: 2017, Ilość elementów: 468

Klocki LEGO Architecture - Chicago 21033

Chicago 21033

Rok: 2017, Ilość elementów: 444

Klocki LEGO Architecture - New York 21028

New York 21028

Rok: 2016, Ilość elementów: 598

Klocki LEGO Architecture - Pałac Buckingham 21029

Pałac Buckingham 21029

Rok: 2016, Ilość elementów: 780

Klocki LEGO Architecture - Burj Khalifa 21031

Burj Khalifa 21031

Rok: 2016, Ilość elementów: 333

Klocki LEGO Architecture - Flatiron Building 21023

Flatiron Building 21023

Rok: 2015, Ilość elementów: 471

Klocki LEGO Architecture - Big Ben 21013

Big Ben 21013

Rok: 2012, Ilość elementów: 346

Klocki LEGO Architecture - Muzeum Guggenheima 21035

Muzeum Guggenheima 21035

Rok: 2017, Ilość elementów: 744

Klocki LEGO Architecture - Seattle Space Needle 21003

Seattle Space Needle 21003

Rok: 2009, Ilość elementów: 57