Klocki LEGO

Klocki LEGO Mixels - Splasho 41563

LEGO Mixels - Splasho 41563

Rok: 2016, Ilość elementów: 67

Klocki LEGO Creator - Śmigłowiec 31047

LEGO Creator - Śmigłowiec 31047

Rok: 2016, Ilość elementów: 230

Klocki LEGO Creator - Chatka nad jeziorem 31048

LEGO Creator - Chatka nad jeziorem 31048

Rok: 2016, Ilość elementów: 368

Klocki LEGO Technic - Mack Anthem 42078

LEGO Technic - Mack Anthem 42078

Rok: 2018, Ilość elementów: 2595

Klocki LEGO Technic - Hakowiec 42084

LEGO Technic - Hakowiec 42084

Rok: 2018, Ilość elementów: 176

Klocki LEGO Ninjago Movie - Nartnik 70611

LEGO Ninjago Movie - Nartnik 70611

Rok: 2017, Ilość elementów: 494

Klocki LEGO BrickHeadz - Bestia 41596

LEGO BrickHeadz - Bestia 41596

Rok: 2017, Ilość elementów: 116